Bestuur en beleid

Bestuur en ledenadministratie


Diana Wormhoudt (voorzitter)
Maud Woudstra (secretaris)
Hannie Ter Burg (penningmeester/ledenadministratie)
Anita de Vries (bestuurslid)
Ron Meijer (bestuurslid) )

Per adres:
Hannie Ter Burg
Zuideinde 108A, 1511 GJ  Oostzaan
e-mail : hannieterburg@hotmail.com

Beleid

De Buiktuin voert een dierenwelzijnsbeleid in overeenstemming met het beleid van de gemeente
Amsterdam. Onderdelen zijn:

  • er wordt niet gefokt met de dieren
  • de dieren mogen op de kinderboerderij oud worden
  • groepsdieren worden in principe in groepen gehouden
  • dieren kunnen zo veel mogelijk hun natuurlijke gedrag vertonen

Downloads: